Nieuws

CAO – Doorbetaling schooldag voor BBL leerling niveau 1

Koninklijke VHG en de vakbonden FNV Agrarisch Groen en CNV Vakmensen hebben op 14 december een definitief akkoord bereikt over een nieuwe cao voor werknemers in de groensector. 

Scholing

Doorbetaling van de schooldag voor BBL niveau 1 wordt opgenomen in de cao. Daarnaast wordt in een paritaire werkgroep nader onderzocht welke ruimte er is om de doorbetalingsregeling nog verder uit te breiden, waarbij het uitgangspunt is een gelijke regeling voor alle vormen van scholing met in het achterhoofd dat dit financieel realiseerbaar moet zijn.

Deze regeling is van toepassing op de brancheopleiding Assistent Groenvoorziener en Assistent Hovenier.