Nee, dat is niet noodzakelijk. Het is wel aan te bevelen om praktijkervaring op te doen via werk of stage.